Návštěva benediktského opatství v Emauzích

Dne 25.2.2020 navštívilo 17 členů klubu seniorů klášter v Emauzích. Klášter byl založen 21. listopadu 1347 českým králem a římským císařem Karlem IV. v Podskalí pro řád slovanských benediktinů, při starším kostelíku svatých Kosmy a Damiána. Klášter se díky přímé podpoře císaře těšil velké popularitě, byl sídlem slovanské církevní vzdělanosti a šířila se z něho věrouka ve slovanském jazyce. První opat se jmenoval Jan a pocházel jako i první řeholníci z oblasti dnešního Chorvatska.

Procházka starou Prahou a návštěva kláštera kapucínů

Dne 6. ledna jsme se vydali na prohlídku pražského kláštera kapucínů, kde je vystaven betlém v životní velikosti. Po prohlídce betléma jsme zamířili do krásných pražských zákoutí na Novém světě. Po prohlídce této části Prahy jsme zamířili Nerudovou ulicí a došli až na Malostranské náměstí. Zde jsme se svěřili pražské hromadné dopravě, dojeli na hlavní nádraží a vlakem do Mnichovic.   

Novoroční vycházka

První den Nového roku 2020 jsme zahájili vycházkou. Sešli jsme se na Jánském náměstí ve 13.00 hodina a zamířili kolem stavebnin na Božkov, kde se k nám připojili další a cestou přes Vráž jsme šli do Strančic kolem kaple u sv. Anny na nádraží odkud jsme se vrátili vlakem do Mnichovic.