Kunětická hora

familierně nazývána také "Kuňka" - leží v rozlehlé polabské nížině, a přesto, že její převýšení  nad rovinou je pouze 80 m - je velice výrazným krajinným prvkem.  .Archeologické nálezy dokládají, že byla osidlována  už od nepaměti. Z nálezů  jsou zejména  známé otáčivé kamenné mlýnky / žentoury/,které  vyráběli z místního kamene Keltové.