Vánoční večírek 19. 12. 2023

 Dne 19.12. 2023 jsme se v hojném počtu sešli v hasiřské zbrojnici na vánočním večírku. V rámci večírku jsme předali členům, kteří dosáhli žívotního jubilea  dárkové balíčky. Předseda klubu popřál všem a to nejen oslavencům do nového roku mnoho zdraví a štěstí. Následovala bohatá tombola. Při večírku se všichni zůčastnění velmi dobře bavili.

Valná hromada

Valná hromada dne 21. listopadu 2023 se konala v hasičské zbrojnici v Mnichovicích. Na programu bylo celkové zhodnocení činnosti Klubu seniorů Mnichovice a okolí, dále byla členská základna seznámena se stavem financí. Valnou hromadu navštívila starostka Margita Valentová a tajemnice Miroslava Vojtíšková, které při svých projevech vyzdvihli práci klubu seniorů a přislíbili další podporu Klubu v jeho práci..