Přihláška

PŘIHLÁŠKA
do Klubu seniorů Mnichovice a okolí

Příjmení : ………………………………………………………………………

Jméno : ………………………………………………………………………….

datum narození : …………………………………………………………….

Adresa : ………………………………………………………………………….

telefon : ……..…………………………………………………………………..

e-mail : ……………………………………………………………………………

Na základě Nařízení EU 2016/679 GDPR souhlasím se zpracováním osobních informací pro potřeby Klubu seniorů Mnichovice a okolí. Tyto informace nebudou bez mého vědomí předány jinému subjektu.

Podle znění stanov nový člen nepobírá výhody členství 6 měsíců od podání přihlášky

 

…………………………………………

datum a podpis