Proplácení aktivit

pořádaných Klubem seniorů Mnichovice a okolí schválených valnou hromadou na rok 2020

 • Plavání
  – Benešov  – 50,- Kč na osobu – koná se 1. pátek v měsíci
  hotel Pratol Říčany – 50,- Kč na osobu – koná se 1. středu v měsíci
 • Vzdělávání
  – semestr University třetího věku –  300,-  Kč na osobu
  –  jazykové kurzy –  300,-  Kč na osobu

 • Kultura  
  divadelní představení, kina, výstavy apod. –  jednou za měsíc vstupné
  – do 300,- Kč – 50,- Kč
  – nad 300,- Kč  – 100,- Kč
 • Zájezd 
  –  částka se bude odvíjet od finanční náročnosti její cenu určí správní rada  (300,- až 500,- Kč na zájezd)

 • Pohoštění
     –  100,- Kč na osobu a příležitost (ukončení roku, valná hromada a pod)

 • Životní jubileum:
  –  od 65 let každé kulaté výročí 300,- Kč

 • Příspěvek- občerstvení
  na suroviny při výrobě občerstvení (bábovka, závin, a pod) na akce pořádané Klubem seniorů např. Krásné vyhlídky, Mnichovické kramaření, apod.
  50,- Kč na osobu

 • Příspěvek- manuální práce
  na suroviny při výrobě věnečků na velikonoce, vánočních věnců apod.
  50,- Kč na osobu,

Při návštěvě osob akcí Klubu seniorů kde bude jakákoliv platba zvýhodněná členstvím v Klubu seniorů bude návštěva platit plnou cenu akce.