Proplácení aktivit

pořádaných Klubem seniorů Mnichovice a okolí schválených valnou hromadou na rok 2024

 • Kultura 
  divadelní představení, kina, výstavy apod. –  jednou za měsíc vstupné
  – do 300,- Kč se proplatí    50,- Kč
  – nad 300,- Kč  se proplatí  100,- Kč
 • Zájezd 
  –  při autobusovém zájezdu se nevyplácí příspěvek za dopravu, proplácí se vstupné 100,-Kč převyšující vstupné si účastník doplácí sám
 • Pohoštění
  –  100,- Kč na osobu a příležitost (ukončení roku, valná hromada a pod)
 • Životní jubileum:
  –  od 65 let každé kulaté výročí 300,- Kč
 • Příspěvek- občerstvení
  na suroviny při výrobě občerstvení (bábovka, závin, a pod) na akce pořádané Klubem seniorů např. Krásné vyhlídky, Mnichovické kramaření, apod.
  100,- Kč na osobu
 • Příspěvek- manuální práce
  na suroviny při výrobě věnečků na velikonoce, vánočních věnců apod.
  50,- Kč na osobu,
 • Jízda soukromým automobilem

v případě jízdy soukromým automobilem náleží řidiči odměna 50,- Kč za        osobu, kterou přepravuje

 

Při návštěvě osob akcí Klubu seniorů, kde bude jakákoliv platba zvýhodněná členstvím v Klubu seniorů bude návštěva platit plnou cenu akce.

Na valné hromadě 21. 11. 2023 bylo schváleno:

1/zvýšení členského příspěvku na 200 Kč ročně,

2/ organizátoru autobusového zájezdu za jeho organizování – tento bude mít zdarma jako odměnu za organizaci zájezdu,

3/ zvýšení ceny autobusového zájezdu v roce 2024 na 500 Kč člen a 600 Kč nečlen klubu seniorů

 

Na valné hromadě 23. 10. 2022 bylo schváleno:

Na čerpání příspěvků Klubu má nárok každý člen, který je členem Klubu minimálně 6 měsíců.

Nový člen Klubu, který se přihlásí po 1. říjnu neplatí v tom roce členský příspěvek 150 Kč, za akce platí jako nečlen, ale doba se mu započítává do členství. Příspěvek zaplatí až na další rok.