Proplácení aktivit

pořádaných Klubem seniorů Mnichovice a okolí schválených valnou hromadou na rok 2022

 • Kultura 
  divadelní představení, kina, výstavy apod. –  jednou za měsíc vstupné
  – do 300,- Kč se proplatí    50,- Kč
  – nad 300,- Kč  se proplatí  100,- Kč
 • Zájezd 
  –  při autobusovém zájezdu se nevyplácí příspěvek za dopravu, proplácí se vstupné 100,-Kč převyšující vstupné si účastník doplácí sám
 • Pohoštění
  –  100,- Kč na osobu a příležitost (ukončení roku, valná hromada a pod)
 • Životní jubileum:
  –  od 65 let každé kulaté výročí 300,- Kč
 • Příspěvek- občerstvení
  na suroviny při výrobě občerstvení (bábovka, závin, a pod) na akce pořádané Klubem seniorů např. Krásné vyhlídky, Mnichovické kramaření, apod.
  100,- Kč na osobu
 • Příspěvek- manuální práce
  na suroviny při výrobě věnečků na velikonoce, vánočních věnců apod.
  50,- Kč na osobu,
 • Jízda soukromým automobilem

v případě jízdy soukromým automobilem náleží řidiči odměna 50,- Kč za        osobu, kterou přepravuje

 

Při návštěvě osob akcí Klubu seniorů, kde bude jakákoliv platba zvýhodněná členstvím v Klubu seniorů bude návštěva platit plnou cenu akce.