O klubu

Vážení přátelé, Klub seniorů Mnichovice a okolí se nově představuje. 
Proč nově? 
Protože navazujeme na předchozí klub, který vedla paní Magdalena
Třebická, která k 31.3. 2018 odstoupila a my začínáme znova. Na valné hromadě ze dne 2.5. za účasti všech členů, byly schváleny nové stanovy klubu, zvoleno nové vedení klubu a již začínáme plánovat svou další činnost. Pokračujeme v tradici akcí spolupořádaných městem a to: Čistý Ladův kraj, Mnichovické kramaření a Krásné vyhlídky. Takéjsme byli ve dnech 25.-26. dubna na dvoudenním poznávacím výletě v Kroměříži a Olomouci.

Podrobné informace o výletech a činnosti Klubu seniorů budou v Turistickém a informačním centru Mnichovice, ve vývěsce MěÚ nebo na tel. 607 971 949, seniorimnichovice@seznam.cz
Za Klub
seniorů Mnichovice a okolí
předseda
Kout Stanislav