Zahrady Myšlín

V úterý 28. 5. 2024 jsme se sešli na Jínském náměstí a přes Jidašky se vydali do Myšlínských zahrad. Počasí nám přálo, začalo pršet, až když jsme odcházeli z prohlídky zahrad. Na zahradách nás přivítala majitelka, která nám ukázala, co již vybudovali a následně jsme byli obslouženi v místním kiosku.

Fragmenty historie

Zvláštní, ale výstižný název výstavy. Na této výstavě jsou totiž vystaveny vzácné předměty, které časově jsou rozprostřeny na velmi dlouhou dobu. Jedná se totiž o největší sbírku votivních předmětů. Máme velmi vzácnou možnost , abychom si prohlédli t.zv. svatovítský poklad,který představuje jednu z největších chrámových sbírek v Evropě.

Vánoční večírek 19. 12. 2023

 Dne 19.12. 2023 jsme se v hojném počtu sešli v hasiřské zbrojnici na vánočním večírku. V rámci večírku jsme předali členům, kteří dosáhli žívotního jubilea  dárkové balíčky. Předseda klubu popřál všem a to nejen oslavencům do nového roku mnoho zdraví a štěstí. Následovala bohatá tombola. Při večírku se všichni zůčastnění velmi dobře bavili.