Valná hromada

Valná hromada dne 21. listopadu 2023 se konala v hasičské zbrojnici v Mnichovicích. Na programu bylo celkové zhodnocení činnosti Klubu seniorů Mnichovice a okolí, dále byla členská základna seznámena se stavem financí. Valnou hromadu navštívila starostka Margita Valentová a tajemnice Miroslava Vojtíšková, které při svých projevech vyzdvihli práci klubu seniorů a přislíbili další podporu Klubu v jeho práci..

Náš první autobusový zájezd po prázdninách 5.9. vedl do Železného Brodu a Turnova.

Začali jsme v Železném Brodě exkurzí ve sklárně Detesk, která se zabývá ruční výrobou skla a dřevovýrobou k dekoračním a reklamním účelům, vyrábí také technické a laboratorní sklo a produkty pro  osvětlovací techniku. Potom jsme si prošli s průvodcem malebnou čtvrť Trávníky, kde jsou k vidění chalupy z 18. a 19. století. V chalupě Běliště jsme si prohlédli národopisné muzeum. Také jsme byli v kostele a v muzeu skleněných betlémů.