Strahovský klášter

Jednu z nejvýznamnějších architektonických památek České republiky  jsme navštívili 31. ledna 2023. Tento klášter byl založen r. 1143  knížetem Vladislavem II. ,  a záhy  přicházejí první řeholní kanovníci - premonstráti -  pojmenovaní  podle jejich mateřského kláštera ve francouzském  městě Prémontré. K hlavním zásadám jejich řehole patřil asketický způsob života, konání kněžských povinností, charita a rozvíjení vzdělání  a vědy.  Podle barvy oděvu se jim říká " bílí bratři".