Přednáška PČR – Co dělat, když se stanu obětí protiprávního jednání?

Ve spolupráci s Probační a mediační službou ČR a městským úřadem v Mnichovicích se v úterý letošního 23. května podařilo zrealizovat preventivní besedu pro mnichovické seniory.

V rámci preventivní informační kampaně „Pro bezpečný život seniorů“ se v dopoledních hodinách setkali s místními seniory policejní preventista a zástupci Probační a mediační služby.
Během besedy pod názvem „Co dělat, když se stanu obětí protiprávního jednání?”, na kterou byli pozváni nejen senioři, ale i veřejnost, se přítomní měli možnost seznámit, co dělat, když se stanou obětí trestného činu, jaké právní postavení mají v průběhu trestního řízení. Rovněž se dozvěděli, že v rámci trestního řízení se mohou dostat i do pozice poškozeného v trestním řízení, případně svědka, jaká práva a povinnosti se jich dotýkají. Rovněž se dozvěděli i informace, jakým způsobem a kam mohou podat svá oznámení, pokud se stanou obětí nebo poškozeným v trestním řízení.
Zástupci Probační a mediační služby ČR přítomným představili činnost jejich instituce, kdo, kdy a s čím se na ně může obrátit, jakou problematikou se zabývají, či jakým způsobem je mohou případně kontaktovat.
Během besedy bylo možné přednášejícím pokládat případné dotazy, kdy přítomní senioři tak měli možnost a prostor s nimi k danému tématu s nimi besedovat. Všechny jejich otázky se podařilo zodpovědět. Každý ze zúčastněných měl i možnost si ústně předané informace doplnit pomocí letáčků s preventivními radami, které byly volně k dispozici a senioři si je mohou pak v klidu a teple svého domova pročíst, nebo je případně předat těm, kteří se nemohli tohoto setkání zúčastnit.
Setkání proběhlo v poklidné atmosféře a bylo oboustranně velmi příjemné. Již teď plánujeme další setkání, hledáme společně „zajímavé téma“ a těšíme se na další spolupráci.


por. Bc. Zdeněk Chalupa
komisař oddělení tisku a prevence
PČR Praha venkov-JIH
24. května 2023