Výlet do průhonického parku 16.5.

Tentokrát se „klubové úterý“ stalo výletem do průhonického parku.
Krásné počasí a krásný výklad pana průvodce parkem potěšily všech
11 účastníků .
Tento park založil hrabě Silva Tarouca, když sňatkem získal průhonické panství.
Seznámili jsme se s různými druhy rostlin, keřů a stromů v parku, který
přiléhá k pohádkovému zámku. Krása přírody a její rozmanité barvy, nás
všechny uchvátila.
Prohlídku jsme skončili až daleko od zámku v nedaleké botanické zahradě.
Jana Povýšilová