Návštěva benediktského opatství v Emauzích

Dne 25.2.2020 navštívilo 17 členů klubu seniorů klášter v Emauzích. Klášter byl založen 21. listopadu 1347 českým králem a římským císařem Karlem IV. v Podskalí pro řád slovanských benediktinů, při starším kostelíku svatých Kosmy a Damiána. Klášter se díky přímé podpoře císaře těšil velké popularitě, byl sídlem slovanské církevní vzdělanosti a šířila se z něho věrouka ve slovanském jazyce. První opat se jmenoval Jan a pocházel jako i první řeholníci z oblasti dnešního Chorvatska.