Výlet dne 6.12.2022 – Josef Mysliveček –  Il divino Boemo  (9.3.1737 – 9.2.1781)

Dne 6.12. 2022 jsme vyrazili opětovně vlakem v 9.14 hodin do Prahy, naším cílem byl tentokrát Clam-Gallasův palác a v něm výstava českého skladatele Josefa Myslivečka. Do Prahy jsme se vydali v počtu 6 účastníků. Po příchodu do paláce, který je celý zrekonstruován jsme statečně vyšlapali do druhého patra, v té chvíli se rozezvučela siréna a personálem uvedeného paláce jsme byli nuceni opustit budovu. Neboť byl vyhlášen požární poplach. Po odchodu z paláce jsme si šli prohlédnout Staroměstské náměstí a jeho vánoční mumraj. Prošli jsme okolo vánočního stromu, došli si na oběd a vrátili jsme se do Clam-Callasova paláce na prohlídku výstavy El Boemo jak byl nazývám hudební skladatel Josef |Mysliveček.  Po prohlídce výstavy jsme se rozdělili a někteří z nás jeli hned vlakem domů další obdivovali krásy matičky Prahy.

_______________________________________________

 Josef Mysliveček se narodil do rodiny pražského mlynáře, který vlastnil Dubový mlýn v Šárce u Prahy. Jistě si přál, aby jeho dva synové – dvojčata – pokračovala  v jeho řemesle. Ale bylo s podivem , že starší  syn měl raději hudbu a i když se snažil, aby ovládal řemeslo svého otce
jako mladší bratr, stále převládala touha  studovat hudbu. Když mu ve dvanácti letech zemřel otec, musel ale splnit to, co od něj rodina očekávala.  A dokázal to. Ve čtyřiadvaceti letech před úředníky složil zkoušky  a bylo zapsáno,  že už teď patří k cechu mlynářů. A –  od teď už  mohl začít  studovat skladbu  a  to tak úspěšně, že už po několika měsících komponoval symfonie. Koncert s jeho skladbami měl úspěch,  a Mysliveček se  rozhodl odejít do Itálie a dále studovat.       Byl  velmi plodným, úspěšným  skladatelem  a posléze  tak slavným , že   byl nazván – božským Čechem- Il divino Boemo.    Ovšem o jeho osobním životě je velmi málo známo, pouze to , že jeho život skončil ve 43 letech . Když se s ním převrhl kočár, utrpěl vážný úraz a pravděpodobně   velmi
neodborné ošetření  a posléze vážná nemoc ukončila jeho život.

A  právě o životě a díle Josefa Myslivečka jsme se byli podívat na velmi pěkné výstavě v   Clam –  Gallasově paláci.  Tento mohutný barokní palác z 18. stol.  byl postaven na nároží Husovy ulice a Mariánského náměstí , původní majitelé  Clam -Gallasové byli milovníky  a mecenáši umění. 
Jejich palác byl kulturním centrem. Konaly se zde koncerty, divadla, výstavy, Dokonce zde byl i W. A. Mozart i L . van  Beethoen.   Dnes je postupně opravován, má být zpřístupněn  veřejnosti a měly by se zde konat nejrůznější společenské akce.  Palác  dnes slouží jako pracoviště Archivu hl. města Prahy a část je pronajata Muzeu města Prahy, které zde plánuje stálé expozice a výstavy.

 Samozřejmě jsme neodolali a byli  jsme se ještě  podívat na Staroměstském náměstí,  kde se už konají vánoční trhy.

Eva Šulová