Strahovský klášter

Jednu z nejvýznamnějších architektonických památek České republiky  jsme navštívili 31. ledna 2023. Tento klášter byl založen r. 1143  knížetem Vladislavem II. ,  a záhy  přicházejí první řeholní kanovníci – premonstráti –  pojmenovaní  podle jejich mateřského kláštera ve francouzském  městě Prémontré. K hlavním zásadám jejich řehole patřil asketický způsob života, konání kněžských povinností, charita a rozvíjení vzdělání  a vědy.  Podle barvy oděvu se jim říká “ bílí bratři“.

Klášter je rozlehlý stavební komplex se čtyřmi nádvořími , ale my vystupujeme schodištěm přímo do patra klášterní budovy, abychom navštívili knihovnu,  druhou nejstarší v Čechách. V prvním sále – Teologickém- jehož strop půvabně zdobí původní štukové kartuše  se symbolickými náměty vztahující se ke knihovnictví,  je v barokních regálech  bohatá teologická literatura a  ve středu sálu je řada glóbusů ze 17. a 18. století.    Naše průvodkyně nás vede do dalšího sálu – Filosofického. Myslím, že každý, kdo do tohoto sálu vstoupí, tak úžasem vydechne!   Sál vlastně vyplňuje celou dvoupatrovou budovu . Nástropní malba  “ Dějiny lidstva“ ,z  konce 18. stol.  nádherně zaklenuje celou tuto obrovskou prostoru, stěny jsou plné knih odspodu až nahoru, takže potřebují  schodiště / rafinovaně skryté/ aby se dosáhlo na každou  znich.   Jsou zde staré i  novější tisky vědeckého rázu  a také ve zvláštní vitrině vzácné dílo popisující starožitnosti Egypta pořízené na rozkaz Napoleona I. a také je tu několikasvazkové dílo o francouzských muzeích, darované knihovně Napoleonovou chotí Marií Luisou.

O Strahovském klášteře se právem mluví jako o pokladnici umění a vědění, kde se ochraňují nesmírné hodnoty.   A klášterní knihovna –  myslím, že málokterá  knihovna je tak krásná , dokonce  si troufnu říci , že tato strahovská  je  nejkrásnější……

Eva Šulová

,