Výlet dne 11. října 2022.

Setkali jsme se v Mnichovicích na nádraží v 8.30 hodin a odjížděli vlakem do Senohrab v 8.45 hodin. Celkem se sešlo 7 členů Klubu. Dnes bylo docela pošmourné počasí proti včerejšku kdy krásně svítilo sluníčko byla zatažená obloha. Po příjezdu do Senohrab jsme se vydali směrem k Zlenické hlásce. Šli jsme kolem Hrušova po pravé straně říčky Mnichovky.  Zastavili se u Husova kamene a po několika minutách  se spustil drobný déšť.  Ten nás doprovázel až pod Hlásku na Baštírnu. Zde jsme si rozdělali oheň z přineseného dřeva a opekli si na ohýnku buřty. Zde přestalo pršet a občas se mezi mraky objevilo sluníčko. Po tomto občerstvení jsme se vydali na cestu domů přes Čtyřkoly. Jelikož jsme zjistili, že bychom museli ve Čtyřkolech čekat celou hodinu na vlak pokračovali jsme až do Pyšel. V restauraci Na Pyšelce jsme si dali oběd a vlakem se vrátili domů.  Výlet se vcelku vydařil ani jsme nebyli moc promoklí. 

 

Sepsal   Standa.Kout

,