Výlet do Liberce

V úterý dne 7. září 2021 jsme se po letní přestávce sešli u autobusu na Jánském náměstí v počtu 31 osob. Podle plánu činnosti klubu jsme se rozjeli v dobré náladě do Liberce. Po příjezdu do Liberce k nám do autobusu přistoupila průvodkyně, která nás provedla téměř všemi zajímavými místa Liberce. Po hodinovém kroužení autobusem po Liberci, jsme vystoupili z autobusu a následovala komentovaná prohlídka centra města. Zajímavé bylo vyprávění o Liberecké radnici, která je věrnou kopií radnice ve Vídni. Je však uzpůsobená našim malým poměrům, a tak je 10 x menší. Nahlédli jsme též do vnitřku radnice. Poté jsme si došli v centru města na oběd. Po příjezdu autobusu jsme se vydali na dominantu libereckého kraje Ještěd. Vyjeli jsme nahoru lanovkou, počasí nám přálo nahoře bylo tepleji jež ve městě bohužel bylo pošmourno, a tak nebylo vidět do dálky. Protože jsme měli časovou rezervu zorganizovali jsme výlet do Kláštera v Hejnicích, který nám doporučila naše paní průvodkyně.

V poutním kostele Navštívení Panny Marie jsme viděli unikátní oltář namalovaný na stěně, nebyl k rozeznání od běžných třírozměrných oltářů. Kostel je spjat s legendou o zázračném uzdravení nemocné ženy a dítěte chudého řemeslníka. Ten po zjevení andělů ve snu, připevnil na lípu stojící v místě dnešního kostela sošku bohorodičky. Po poražení staré lípy byla osazena na pařez, nad kterým postavili v roce 1211 kapli. Součástí hejnického poutního areálu je klášter Františkánů vystavěný v letech 1692-96 šlechtickým rodem Gallasů. Po prohlídce kostela a přilehlých prostor jsme se občerstvili v místní cukrárně a všichni spokojeně usedli do autobusu na cestu domů. Musím ještě pochválit pana řidiče za jeho příjemnou a bezpečnou jízdu.

Ze zájezdu jsme si odnesli mnoho příjemných zážitků a poznatků o naší krásné vlasti. 

Zpracoval Vladimír Kvasnička