Výlet do Kostelce nad Černými lesy

Dne 15. června 2021 jsme se vydali příměstskými autobusy přes Mukařov do Kostelce nad Černými lesy. Tentokrát se nás sešlo 17 členů Klubu a dva hosté. V Kostelci jsme navštívili místní zámek. Tento zámek vlastní zemědělská univerzita a není moc přístupný. Zámkem nás provázel  průvodce, jenž poutavě vyprávěl jak o založení zámku, jeho historii, ale též o současném využívání pro zemedělskou univerzitu. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí z historie nejen zámku, ale i celého Českého království. Prohlídku zámku můžeme jenom doporučit. Po prohlídce zámku jsme se vydali do nedalekého pivovaru na oběd.  Po obědě jsme si prohlédli pivovarské muzeum též s podrobným výkladem zasvěceného  průvodce. Již se těšíme na další výlety po prázdninách