Říčanský hrad

Dnes je 15. února, ale je kupodivu krásný, slunečný a teplý den a 23 členů mnichovického Klubu seniorů jede do Říčan. Chceme se seznámit s historií tohoto města. Samozřejmě, že do Říčan jezdíme často – potřebujeme vyřídít mnoho praktických věcí, ale o historii toho města, krásně položeného v mírně zvlněné krajině, co o ní vlastně víme?

Začínáme v Muzeu města Říčan – první zmínky o Říčanech se objevují jíž v Hájkově kronice – to znamená už r. 748 a protože už kdysi v dávné historii bylo toto místo křižovatkou zemských cest, byl zde založen na vysokém ostrohu pány z Říčan gotický hrad i s celým podhradím. To bylo na začátku 13. stol. Ale bohužel , středověkou slávu Říčan ukončily husitské války. Nejenom hrad, ale i samotné město bylo zničeno také za třicetileté války. Ale přes všechny tyto rány se Říčany začaly
opět vzpamatovávat a na začatku 19. stol už město mělo tisíc obyvatel.

Na náměstí je další zajímavá památka. Je to sloup se sochou Panny Marie . Byl vztyčen r 1699 a je to druhý nejstarší mariánský sloup v Čechách . Na náměstí je ještě nepřehlédnutelný kostel sv Petra a Pavla, původně gotický kostel z druhé poloviny 13. stol, přestavěný v barokním slohu.

Po prohlídce muzea jsme šli pěšky procházkou přes Korešův park, přes náměstí – kolem staré radnice, viděli jsme barokní dům bývalého mýta z r 1706, Teršípův dům, kde je dnes krásná knihovna ,kolem mariánského sloupu, kostela sv. Petra a Pavla až na ostroh se zbytky hradu . Bylo
zajímavé být přímo nahoře na hradě , rozhodně zříceniny tak působí mohutnějším dojmem a ten zvláštní pocit v blízkosti starobylého zdiva byl rozhodně umocněn krásným slunečným dnem.