Jednodenní zájezd na Kunětickou horu a do hřebčína ve Slatiňanech – obsazeno

Kdy: 26. 4. 2022
Odjez v 7.00 hodin z Jánského náměstí v Mnichovicích.

Návštěva Perníkové chaloupky – možnost nákupu Pardubického perníku, následně turistickým vláčkem na Kunětický hrad, prohlídka hradu.

Po obědě odjezd do Slatiňan, komentovaná prohlídka hřebčína ve Slatiňanech
Příjezd do Mnichovic cca 18:00 hodin

Přihláška na zájezd: tel: 607 971 949, email: seniorimnichovice@seznam.cz

Cena: 400 Kč/osoba. Cena zahrnuje: cestu autobusem a komentované prohlídky.

Cena nezahrnuje: vstup na hrad (cca 50 Kč), vstup do hřebčince (cca 200 Kč). Ceny vstupů do objektů budou vybírány v autobuse.

Cenu zájezdu plaťte na účet Klubu seniorů Mnichovice 2901467598/2010.