Přednáška Policie ČR Bezpečí pro seniory

Ve čtvrtek 24. 2. 2022 se konala přednáška policie ČR – Bezpečí pro seniory. Této přednášky se zúčastnilo 15 členů klubu, paní starostka a člen zastupitelstva města Mnichovice. Přednáška byla velmi zajímavá a přínosná. Děkujeme za zorganizování přednášky paní starostce.