Zámek Veltrusy

31. 5. se onal výlet na zámek Veltrusy. Celkem se ho zúčastnilo 9 osob.

Zámek Veltrusy byl založen na místě, kde se odedávna říkalo Ostrov, – na levém břehu Vltavy a uprostřed jednoho z největších parků u nás /asi 300 hektarů – to je asi jako tři Stromovky/.
Když jsme vcházeli do tohoto parku, byli jsme překvapeni nádhernou zelení vzrostlých stromů a rozlehlými loukami. Celý park je v duchu romantismu poset mnoha drobnými stavbami. Ve velikém kontrastu k této zeleni se vynořoval zámek se svou tmavočervenou fasádou a bíle lemovanými okny. Tento původně lovecký zámeček / založen r. 1704/ je dílem slavného stavitele Alliprandiho a právem patří mezi nejkrásnější barokní zámky. Václav Antonín Chotek, který dosáhl povýšení do šlechtického stavu a získal veltruské panství, postavil zde zámek, který dokonce poctila svou návštěvou císařovna Marie Terezie. A je také zajímavé, že tento zámeček patřil
vždy pouze rodu Chotků.

Krásné interiery nám umožnily náhlédnout do soukromí a rodinného života hraběte v polovině 19. století Náš pobyt v tomto areálu byl plný pohody a myslím, že bychom tento zámek rádi ještě jednou někdy navštívili.

Eva Šulová