Výlet do Polska do Kudowa Zdroj a Opočno

Dne 7. června 2022 jsme se vydali na autobusový výlet do Polska do Kudowy Zdroje, odjížděli jsme jako obvykle v 7.00 hodin z Jánského náměstí v Mnichovicích, sešlo se nás celkem 39 z toho 6 osob nebylo členy klubu seniorů. Do místa určení jsme dojeli před 10. hodinou dopolední. Někteří vystoupili v Kudowě Zdroji a pospíchali na nákupy do místní tržnice. Většina však zůstala a autobus nás odvezl do nedaleké vesničky Jarków, kde se nalézá japonská zahrada. Zde jsme vystoupili a šli si prohlédnout tuto krásně upravenou zahradu o kterou se zde vzorně starají. Po prohlídce zahrady jsme se vrátili zpět do Kudowy Zdroje a zde se účastníci rozešli do místní tržnice, aby si užili nákupů. Celé dopoledne bylo poměrně krásné počasí v Japonské zahradě dokonce vysvitlo sluníčko, Při odjezdu z Polska se zatáhlo a začalo pršet, a to až do Opočna kde byla další zastávka při poznávání naší krásné země. Měli jsme objednánu prohlídku zámku, na kterou jsme dorazili s menším zpožděním. Zámek Opočno patří určitě k perlám naší historie a jeho zhlédnutí bylo opravdu nádherným zážitkem. Milé byly též obě průvodkyně, které nás zámkem provázely a osvětlili nám historii zámku. Po prohlídce zámku někteří navštívili ještě právě probíhající výstavu místního řemeslníka, který dělá umělecké vitráže. Následně jsme se rozešli a obdivovali krásu Opočna, bohužel zase začalo pršet, takže jsme si nemohli prohlédnout přilehlý zámecký park tak jak by, jsme chtěli.  V 17. hodin přijel na smluvené místo autobus a vydali jsme se na zpáteční cestu domů. Do Mnichovic jsme dorazili po 19. hodině a plni krásných zážitků jsme se rozešli do svých domovů.  

Sepsal Standa Kout

,