Výlet do Bechyně

V úterý 25. května jsme s Klubem seniorů podnikli výlet do jihočeské Bechyně. Naplánovali jsme si cestu vlakem, museli jsme sice dvakrát přestupovat, ale úsek z Tábora do Bechyně jsme jeli po trati, která byla první elektrifikovanou tratí ve střední Evropě. Ve městě jsme měli domluvenou dvouhodinovou komentovanou prohlídku, která začínala na náměstí u infocentra a kde nám naše průvodkyně pověděla něco o historii města a o významných osobnostech, které v Bechyni působili. Potom prohlídka pokračovala kolem velmi dochovaných městských hradeb s obranými baštami. Postupně jsme obešli jižní část města, obdivovali jsme výhledy na řeku Smutnou a na řeku Lužnici, s dominantou železničního mostu Duha. Od řeky jsme vystoupali po bechyňských schodech zpátky do centra města, prošli klášterní ulicí kolem domu s volutovými štíty a kolem kláštera s kostelem Nanebevzetí Panny Marie z konce 15. století. Prohlédli jsme si klášterní zahradu i původně židovské domy v Široké ulici a několik architektonicky zajímavých, prvorepublikových vil. Naše průvodkyně dokázala velice poutavě a nadšeně vyprávět o historii města a proto se všem dvanácti seniorům v Bechyni moc líbilo.

Po prohlídce města jsme si udělali pauzu na oběd, část naší výpravy se vydala na zpáteční cestu domů a ti odolnější, kterým nevadilo chladnější počasí se zúčastnili ještě prohlídky bechyňského skvostu – kláštera s kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Původní františkánský klášter byl založen v 80. letech 13. století a v jeho interiéru je dochovaná vzácná sklípková klenba. V klášterním kostele jsou hrobky všech držitelů Bechyně. Objekt je označován za historicky nejvýznamnější památku města.

Výlet do Bechyně se moc vydařil a senioři se těší na další výlety s klubem!!!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *