Výlet dne 18. května 2021 – Rataje nad Sázavou

Je úterý a Klub zase začíná pořádat výlety, dnes jedeme vlakem z Mnichovic přes Čerčany do Rataje nad Sázavou. V Choceradech k nám přistupují dva další účastníci výletu takže nás je celkem 12 členů Klubu.

Vystoupili jsme na nádraží a pěšinou se dostali na náměstí městyse. Nikde ani živáčka jako by se zde zastavil čas. Po příchodu na místní zámek se nás ujala paní průvodkyně, která nás prováděla po zámku. Její vyprávění bylo velice poutavé a následně jsme si prohlídli zámek kde jsou vystaveny sochy – které vznikly při zdejším dřevosochání, dále jsou v zámku expozice, které sem zapůjčili soukromí sběratelé jedná se o sbírku dětských kočárků – jako jednou z rarit zde mají kočárek tzv. Kutnohorských čtyřčat. Jako bonus je v podkroví vystaveno staré hospodářské nářadí, Děkujeme paní průvodkyni za prohlídku zámku a vydáváme se po červené turistické značce na cestu do Českého Šternberka, procházíme malebnou krajinou kolem řeky Sázavy, obcí Malovidy kde jsou krásné rozhledy a lesem, kde jsou stopy po lesní kůrovcové kalamitě / vykácené celé lesní plochy/ vidíme jak lesní dělníci  pracují na oplocenkách, aby zde mohli vysázet nové stromky k opětovnému zalesnění. Při příchodu k nádraží v Českém Šternberku, se naše skupinka roztáhla tak, že jsme museli na některé čekat. Vtom někdo zjistil, že asi za 2 minuty jede vlak a tak se rozhodly, pojedou sami domů a na nikoho nebudou čekat. Zbytek se vydal až do Českého Šternberka kde počkal do příjezdu dalšího vlaku a v pohodě se vrátil do svých domovů.