Výlet 16.6.2020 Kutná Hora

Výlet do Kutné Hory

V úterý 16. června jsme se vydali s Klubem seniorů na dlouho plánovanou návštěvu městské památkové rezervace Kutná Hora. Toto historicky významné město je zapsáno na seznamu světového kulturního dědictví Unesco a díky těžbě stříbra šlo ve středověku o jedno z nejvýznamnějších královských měst.

Do Kutné Hory jsme dorazili asi po hodině jízdy autobusem MHD, tam už na nás čekal průvodce a prohlídka začala u Chrámu svaté Barbory. Výstavba této unikátní gotické katedrály započala v roce 1388, dokončena byla až začátkem 20. století. Původně měla mít dvojnásobnou délku lodi, její stavba probíhala v několika etapách a do značné míry souvisela s prosperitou těžby stříbra. Na výstavbě se vystřídalo mnoho stavitelů, nejstarší část stavby vystavěl Jan Parléř po vzoru francouzských katedrál, později zde pracoval Matěj Rejsek, po něm Benedikt Rejt. V době husitských válek byl chrám vydrancován. Od první poloviny 17. století byl chrám předán jezuitům, kteří vedle něj vybudovali jezuitskou kolej. Po požáru byl chrám upraven v barokním stylu. Současná podoba chrámu je z přelomu 19. a 20. století, kdy proběhla rozsáhlá regotizace a celková obnova chrámu.

V prohlídce jsme pokračovali cestou kolem jezuitské koleje a její sochařské výzdoby do historického centra, prohlédli jsme si historicky významné domy, kašnu a na závěr jsme navštívili Vlašský dvůr, který stojí v sousedství kostela svatého Jakuba. Vlašský dvůr je původní hrad, který byl přestavěn na královský palác s mincovnou, založenou králem Václavem II. Razily se zde stříbrné mince, tzv. pražské groše. Z nádvoří jsou vstupy do jednotlivých dílen, dále se zde nachází honosná domácí kaple a slavnostní zasedací místnost, ve které probíhala volba Vladislava Jagellonského za českého krále. Zasedací místnost je vyzdobena nástěnnými malbami, které znázorňují Dekret Kutnohorský a Volbu Vladislava Jagellonského od malířů Klusáčka a bratří Špillarových. Na závěr prohlídky Vlašského dvora jsme si mohli pro náš klub vyrazit jeden pražský groš.

Kutná Hora je velmi krásné a honosné město, na každém kroku nás provázela jeho významná historie a právě proto se nám tam moc líbilo. Navíc jako bonus jsme měli pěkné počasí a skvěle zorganizovanou prohlídku s poutavým výkladem.

                                                                                       zapsala:  Procházková Květoslava

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *