Výlet do Klemetina

8. 3 . 2022 – jedeme do Prahy, do Klementina. Klementinum je
druhý největší historický komplex v Praze / hned po Pražském hradě/ a je
jedním z největších stavebních kompletů v Evropě. Původně bylo sídlem
jezuitské koleje a univerzity , bylo stavěno a rozšiřováno moha umělci
do současné barokní podoby.

Jméno Klementinum je podle kostela sv Klimenta, který zde stával a je
poprvé zmiňován r. 1217. A jen trošku z historie – budovy, které zde
stávaly, byly za husitských válek vypáleny a po skončení válek jen
částečně obnoveny. Vznik dnešního Klementina je spojen s příchodem
jezuitů do českých zemí r. 1556, kteří zpustlé budovy dostali darem od
krále Ferdinanda I..

K prohlídce jsme si vybrali okruh s barokní knihovnou a s astronomickou
věží. Barokní knihovna je právem nazývána perlou Klementina, základem
jsou původní knihy Karlovy univerzity , v r. 1366 daroval Karel IV.
univerzitě první rukopisy. Nejstarší dokumenty jsou řecké papyry z 1.
stol., vyjímečný je např. 70 kg těžký Lobkovický graduál – nejvzácnější
je však Kodex vyšehradský, jehož hodnota je nevyčíslitelná. Dnes má
knihovna přes šest milionů svazků. Ovšem úžasnou výzdobu sálu tvoří
nádherné fresky na téma – věda a umění.

Astronomická věž /z r. 1722/ je vysoká 68 m a při cestě nahoru – po
úzkém točitém schodišti – třeba překonat 172 schodů. Původně vyhlídková
věž se časem přeměnila na astronomickou observatoř /1751 – 1752/ a k
tomuto datu se váže i počátek meteorologického pozorování – nejdelší
pozorování tohoto druhu na světě. Když jsme vystoupali až nahoru a
vyšli na ochoz věže , měli jsme před sebou – a vlastně kolem dokola –
nádherné pohledy na sluncem zalitou celou Prahu .