Výlet do Břevnovského kláštera

Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze Břevnově
– toto je plný název břevnovského kláštera , nejstaršího mužského
kláštera v Praze, který jsme navštívili 22. března 2022.

Naším průvodcem byl benediktinský mnich, který nám po celou dobu
prohlídky, která trvala hodinu a půl , téměř nepřetržitě, ale zajímavě
vykládal o dějinách kláštera /a dokonce na zahradě při přecházení k
dalšímu objektu před námi za stálého vykládání couval pozpátku/.
Klášterní historie je přímo napěchovaná událostmi, takže naši dlouhou
prohlídku zachytíme alespoň v hlavních bodech.

Klášter byl založen u pramene potoka Brusnice, v mistě, kde se údajně
setkal biskup Vojtěch s knížetem Boleslavem na lovu. Nad pramenem je
dnes barokní pavilon, ale dole nad pramenem je ještě vidět původní
gotickou klenbu z 11. století. Pražský biskup Vojtěch přivedl do Čech
12 benediktinských bratrů, první mnišskou komunitu a rok 993 se dnes
uvádí jako rok založení kláštera.

R. 1420 byl klášter zničen tábority a mniši, kteří přežili , odešli do
Broumova. Ale břevnovský klášter byl od poloviny 16. stol opět
obnovován. Dnešní barokní budovy kláštera – i chrám sv. Markéty- byly
budovány na původních základech a my jsme si v kryptě tyto staré
základy z 11. stol. prohlédli. Stavitelem nových budov byl slavný
Kryštof Dientzenhofer a jeho pokračovatelem byl jeho syn Kilián Ignác,
jehož dílem je vnitřní podoba kostela sv. Markéty. Na hlavním oltáři je
dřevěná pozlacená socha sv, Markéty/ patronky deště a dobré úrody/ ke
které se konaly vždy 14. července poutě a procesí. Pozoruhodné jsou v
chrámové lodi t.zv. iluzivně malované postranní oltáře, které při
zběžném pohledu nelze rozeznat od skutečných.

Prohlídku jsme zakončili prohlídkou reprezentačních sálů, bytem opata a
nakonec sktečným skvostem – t.zv. Tereziánským sálem – kde působivými
freskami byly vyzdobeny všechny stěny i se stropem.