Návštěva Štěchovické elektrárny

Dne 19. dubna 2022 jsme se vydali na výlet do Štěchovic kde jsme měli domluvenu prohlídku zdejší vodní elektrárny. Přivítal nás pracovník, jenž nám pověděl celou historii elektrárny, od doby výstavby, která začala již před 2. světovou válkou a dostavěla se v průběhu této války. V malém místním kinosále nám ukázal několik filmů a to jak z výstavby elektrárny , pověděl nám o celé Vltavské kaskádě a nakonec nám promítl i film o potopě v roce 2002. Autentické áběry nám vrátili vzpomínky na rok 2002 a ukázaly nám jak to bylo na všech přehradních nádržích vltavské kaskády. Po promítnutí filmů, nás provázející pracovník provedl elektrárenským provozem. Všechny nás překvapilo, jak dlouho již pracují turbíny bez přestání. Pro mnohé z nás bylo překvapením, že je ve Štěchovicích též přečerpávající elektrárna.Po prohlídce jsme se vrátili k autobusu, kde jsme se rozdělili a někteří jeli zpět do Prahy a následně do Mnichovic. Polovina skupiny jela zpět autobusem ze Štěchovic přes Benešov, krásná vyhlídková jízda, následující cesta vlakem do Mnichovic.

Sepsal Standa Kout

Propagační materiály této elektrárny uvádějí, že vodní elektrárna Štěchovice I. byla vybudována  na konci druhé světové války jako druhý článek vltavské kaskády. A na tuto elektrárnu se  jedemepodívat.  Jedeme vlakem, tramvají a ještě autobusem až do Štěchovic a od autobusové zastávky ve Štěchovicích  ještě víc než kilometr pěšky k elektrárně. Tam už na nás čeká průvodce. Představuje nám tuto elektrárnu na dvou krátkých instruktážních filmech  a ještě přidává filmový záznam o velké povodni r. 2002. Pak procházíme chodbami do  prostoru, kde jsou na stěnách velké obrazové panely  s obrazovým záznamem o průběhu stavby a uprostřed prostoru je zábradlí, které ohraničuje hlubokou šachtu, kde v hloubce asi 45m  vidíme strojovnu přečerpávací stanice elektrárny Štěchovice II.   Tato přečerpávající vodní elektrárna byla uvedena do provozu 1947 a dlouho byla, asi 30 let, nejvýkonnější elektrárnou  u nás.  Venku jsou  vidět mohutné přivaděče vody –  potrubí o průměru skoro 2m / které je původní/ , kterým je přečerpávána voda do velkého bazénu o ploše asi 5ha  a hloubky 10m / bohužel nelze využít ke koupání/.Nádrž vodní elektrárny je víc než 7km dlouhá a betonová přehrada zadržuje  11milionů krychlových metrů vody!  a slouží především k vyrovnávání odtoku vody. Elektrárna je / mimo jiné/  vybavena dvojicíohromných turbín  umístěných ve velkém ,vysokém prostoru, vymalovaným světle žlutou barvou, od které se výrazně odrážela ostře červená barva obou turbín. Provoz štěchovické elektrárny je přímo řízen z centrálního dispečinku a podle slov našeho příjemného průvodce –  celý provoz v elektrárně zvládá pouze 7 lidí.A pro nás – 24 členů Klubu seniorů –  to byla rozhodně zajímavá prohlídka.

Eva Šulová