Třetí výlet klubu seniorů v roce 2019

V úterý 22. ledna 2019 jsme absolvovali výlet do Prahy elefantím vláčkemv 9.14 hod z mnichovického nádraží. Sešlo se nás poměrně málo. Jen dva kluci a sedm děvčat. Cesta byla velmi příjemná a ti úplně nejodrostlejší si mohli připomenout poněkud horší cestování na dřevěných, fládrovaných a dost páchnoucích lavicích ve vagonech tažených párou. Ale mělo to také něco do sebe. Hlavně naše tehdejší bezstarostné mládí. V toto úterý jsme navštívili nejprve kostel P. Marie Vítězné a sv. Antonína Paduánského v Karmelitské ulici. Prohlédli jsme si také miniatury betlémů prakticky z celého světa a krásné oblečky Pražského Jezulátka   darované panovníky z minulých století, ale také například z Číny a Vietnamu. Přes Maltézské náměstí, podél Lenonovy zdi, Čertovky a Velkopřevorského mlýna do Werichovy vily. Nahlédnutím do kostela sv. Tomáše včetně ambitu a chrámu sv. Mikuláše jsme pomocí MHD   a ČD cestu ukončili. Počasí nám přálo hlavně tím, že nepršelo a byl jen mírný mráz.